ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์วิ่งขึ้นเขากระโดงครั้งที่ 8

29 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประเพณีสาธารณสุขศาสตร์วิ่งขึ้นเขากระโดง ครั้งที่ 8 ระหว่างเวลา 6.00 น. – 12.00 น. ณ วนอุทยานเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุุขภาพ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการประสานงานในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งมินิมาราธอนรอบวนอุทยานภูิเขาไฟกระโดง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร กิจกรรม Walk Rally เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะในบริเวณวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง และการเก็บเศษหินรอบปากปล่องภูเขาไฟกระโดง กิจกรรมพานักศึกษาใหม่นนัสการพระสุภัทรบพิตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาาจรย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมประมาณ 300 คน

แชร์ข่าวนี้