ข่าวประชาสัมพันธ์

สาสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ฮักเลยเกมส์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 7 “ฮักเลยเกมส์” ที่จัดโดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 สถาบัน โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศ: การแข่งขันกีฬาเต้นแอโรบิค
ชนะเลิศ: กีฬาพื้นบ้านวิ่งกระสอบ
รองชนะเลิศอันดับ 1: วิ่ง 200 เมตร ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 2 : กีฬาวอลเลย์บอล
รองชนะเลิศอันดับ 2: วอลเลย์บอลผสมชายหญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2: งานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
การแข่งขันศิลปวัฒนธรรม: ระดับดี

แชร์ข่าวนี้