ข่าวประชาสัมพันธ์

Good bye Senior 2019

31 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในการศึกษา 2561 นี้ จำนวน 83 คน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 400 คน

แชร์ข่าวนี้