ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความต้องการอบรมเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

By

... read more

สาธารณสุขศาสตร์บริการวิชาการสร้างความตระหนักการจัดการขยะแก่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

By

... read more

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน(สะอาดบุรี)

By

... read more

ขอเชิญร่วมวิ่งในโครงการ Nurse Run for Health 2018

By

... read more

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาประจำปี 2561

By

... read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

By

... read more

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

By

... read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2561

By

... read more

รวมภาพกิจกรรม

RSS ข่าวสารวงการสาธารณสุข