ติดต่อเรา

ติดต่อ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 6401, 6402
โทรสาร : 044-612858
Email : seksit.dk@bru.ac.th