ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ “ร่างกายมนุษย์” ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นิทรรศการประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบโครงสร้างกระดูก ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ ผ่านแบบจำลองและจอ 3 มิติ นอกจากนี้ยังมีเกมส์ Anatomy หรรษา เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เล่นเพื่อความสนุกสนาน และ Anatomy VAR สำหรับนักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาร่างกายมนุษย์แบบ 4 มิติ ผ่านแอฟพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจของสาขาวิชาต่างๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ในได้เลือกชมอีก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่ ชั้น 1 และ 2 อาคาร 23 ( Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 นี้

แชร์ข่าวนี้