ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการติวสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

2 เมษายน 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการติวสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 83 คน ณ ห้อง 220503 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีกิจกรรมสอบวัดความรู้ การแนะแนวข้อสอบ และการบรรยายให้ความรู้วิธีการสมัครและสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

แชร์ข่าวนี้