ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์จัดงานประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดงครั้ง 7

10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 6.00 -10.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันจัดงานประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดงครั้งที่ 7 ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการวิ่งออกกำลังกายขึ้นเขากระโดง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะในบริเวณวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

แชร์ข่าวนี้