ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความต้องการอบรมเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

ด้วยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีแนวคิดในการจัดโครงการอบรมเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้กับศิษย์เก่าของสาขาวิชาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนที่จะมีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี้  โดยการจัดโครงการนั้นมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องการสอบถามไปยังศิษย์เก่าก่อน เพื่อสำรวจความต้องการและจำนวนที่แน่ชัด ทางสาขาวิชาฯ จึงขอรบกวนศิษย์เก่าทุกท่านตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แนบมานี้ เพื่อที่สาขาวิชาจะได้นำข้อมูลไปดำเนินการต่อไป

ลิงค์แบบสอบสำรวจ  https://goo.gl/forms/inIzfCAJXJLfFSHG2

 

 

แชร์ข่าวนี้