ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน(สะอาดบุรี)

8 กันยายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน(สะอาดบุรี) ในชุมชนบ้านขาย่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  กิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การพัฒนาตลาดนัดปลอดถุงพลาติก งานบุญปลอดถุงพลาสติก

การจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน เยาวชน และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

 

แชร์ข่าวนี้