ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์  สามารถสมัครขอรับทุนได้ทุกสาขาวิชาฯ และทุกชั้นปีของคณะวิทยาศาสตร์  สามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1 (หรือดาวน์โหลดตามเอกสารแนบด้านล่าง) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน

แชร์ข่าวนี้