ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ร่างกายมนุษย์” เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวสรีระวิทยาของมนุษย์แก่คณะครูและนักเรียนที่สนใจ

แชร์ข่าวนี้