ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์จัดงานประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดงครั้ง 7

By

... read more

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงาน Open House

By

... read more

ประชุมเครือข่ายสาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 7

By

... read more

สาธารณสุขชุมชนจัดประชาคมเพื่อบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

By

... read more

สาธารณสุขศาสตร์บริการวิชาการสร้างความตระหนักการจัดการขยะแก่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

By

... read more

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน(สะอาดบุรี)

By

... read more

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาประจำปี 2561

By

... read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

By

... read more

รวมภาพกิจกรรม

RSS ข่าวสารวงการสาธารณสุข